top of page

    Tarihçe                               History 

“Bu tesis (Özalp Binası)  İTÜ 1954 yılı İnşaat Fakültesi Mezunu Yüksek İnşaat Mühendisi Orhan ÖZALP tarafından projelendirilmiştir. Binanın hizmete alındığı tarih 1972 yılıdır. Bina Muğla’nın ilk Turizm Belgeli Otel İşletmesidir. “ÖZALP Turistik Oteli” adı altında Merhum Orhan ÖZALP ve Merhum Eşi Canan ÖZALP tarafından 1980-1995 tarihleri arasında işletilmiştir.”

"This facility ( ÖZALP Building) was completed in 1972 by Mr. Orhan ÖZALP. (He graduated as Civil Engineer in 1954 from İstanbul Technical University (ITU) Faculty of Civil Engineering.). The Building was designed as the first Tourism-Certified Hotel in Muğla. It was operated by Mr. Orhan ÖZALP and his wife Mrs. Canan ÖZALP under the name of "Touristic ÖZALP Hotel" between 1980-1995.

               ORHAN ÖZALP                                  CANAN ÖZALP 

                 1930-1999                                      1930-2017   

© 2018 by ResearchTURK A.Ş. Muğla, Turkey

bottom of page